Career Advices ArticleCAREER ADVICES

JOBTUTOR ให้บริการในการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (PERSONAL CONSULTANT) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้


ระดับ JUNIOR หมายถึง ผู้ที่จะเข้ามารับคำปรึกษาจะต้องเป็นคนที่กำลังจะเข้าสู่โลกของการทำงาน ยังเป็นคนซึ่งค้นหาตัวเองไม่เจอ ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้น เช่น เรียนใกล้จบแล้วไม่รู้จะเรียนต่อดี หรือ ทำงานก่อนดีแล้วค่อยเรียนต่อ , อยากทำงานในสายอาชีพที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา, ไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ , สัมภาษณ์งานอย่างไรก็ไม่ได้งานสักที ,ไม่อยากทำงานประจำ อยากเปิดธุรกิจตัวเอง ฯลฯ

ระดับ SENIOR หมายถึง คนที่ทำงานแล้วแต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากมาย เช่น โดนเจ้านายบีบให้ออกจากงาน, โดนเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, ไม่มีความสุขกับงานที่ทำเลย , มีปัญหากับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำ, จัดการกับปัญหาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา, มีอาการ OFFICE SYNDROME, ก้าวขึ้นสู่ระดับบริหารแต่ปรับตัวเองไม่ได้ ฯลฯ


โดยท่านสามารถโทรมานัดกับ JOBTUTOR ได้ที่ 086-415-6551 , 081-355-9529
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00