คำถามที่คุณควรถามกรรมการ

ธรรมดาแล้วการสัมภาษณ์ที่ดีทุกครั้ง Interviewer มักจะถามผู้สัมภาษณ์ จนกระทั่งหมดประเด็นที่อยากทราบ เพื่อเป็นการปิดสัมภาษณ์ที่ดี ผู้สัมภาษณ์มักที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ถามปัญหา โดยมากมักจะประมาณ 2-3 คำถาม ขึ้นกับเวลาของผู้สัมภาษณ์ว่าจะมีเวลาให้มากน้อยเพียงใด เราในฐานะของผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ควรจะถามคำถามกลับไปในประเด็นที่เรายังสงสัยหรือติดใจ ถ้าจะให้สวยก็ควรถามสวยๆเพื่อเป็นการ show กึ๋น สร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบ เอาเป็นว่าถามให้กินใจผู้สัมภาษณ์เลย โดยคำถามต่างๆที่เตรียมไปก็ควรจะอยู่ใน List ข้างล่างนี้นะครับ

1.ถามในเรื่องงานที่ Apply

 • JOB DESCRIPTION LEVEL ถามถึงลักษณะงานให้ละเอียดตำแหน่ง ระดับ
 • BOSS NAME POSITION
 • STYLE การทำงาน
 • TEAM มีกี่คน ทำอะไรบ้าง
 • CAREER PATH CRITERA ในการประเมินผล การประเมินผลปีละกี่ครั้ง

2.ถามเรื่องของ FRINGE BENEFIT

 • การลาต่างๆ ANNUAL LEAVE มีกี่วัน
 • WORKING HOUR เวลาเริ่มงาน – ออกจากงาน
 • OPD IPD SCHEME เป็นอย่างไร
 • TRAINING COURSE มีกี่ชม.ต่อปี  BUDGET ต่อปี/คน เท่าไหร่ ชื่อ COURSE ที่ต้องเรียน

3.ถามเรื่องของ COMPANY

 • DIRECTION มีการขยายตัวไปในทิศทางใด
 • CULTURE