ตัวอย่างคำถามที่ควรถาม INTERVIEWER

1.    ถ้าผมได้งานที่นี่ หน้าที่รับผิดชอบของผมอยู่ที่ไหนบ้างครับ
2.    อะไรเป็นสิ่งที่บริษัท หรือ BOSS ผมอยากจะเห็นในตัวผมหรือตำแหน่งงานตรงนี้
3.    ผมมี Team งานกี่คน และใครบ้างใน Department
4.    Organization Chart ของบริษัท & Department เป็นอย่างไรบ้างครับ
5.    ถ้าผมเข้าทำงานที่นี่ Training Course อะไรบ้างที่ผมจะได้ Attend
6.    ลักษณะหรือวิธีการประเมินผลของบริษัทนี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง
7.    ช่วยกรุณาเล่าให้ฟังถึงลักษณะของ Management Style or Culture
8.    ช่วยกรุณาเล่าให้ฟังถึงลักษณะของ Direction หรือแผนการในการขยายงานในอนาคต
9.    ไม่ทราบว่าผมสามารถทราบถึงผลการสัมภาษณ์เมื่อไรครับ บริษัทจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ได้ด้วยวิธีใดครับ และ Next Step เป็นอย่างไรครับ
10.    ไม่ทราบว่า FRINGE BENEFIT (สวัสดิการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาล จำนวนวันลาพักร้อน ประกันชีวิต ฯลฯ) ที่นี่มีอะไรบ้าง
11.    เวลาเริ่มงาน – เลิกงานกี่โมงครับ
คำถามต่างๆเหล่านี้นอกจากเป็นการทำให้เราเข้าใจและรู้จักบริษัทและงานที่เราจะทำแล้ว ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นหรือความสนใจของเราอย่างแรงกล้าอีกด้วย เพราะฉะนั้นควรจะเตรียมคำถามดีๆ เรียกน้ำตาของกรรมการสัมภาษณ์ ยังไงการถามคำตอบตอนท้ายการสัมภาษณ์น่าจะดีกว่าไม่ถามอะไรเลยแน่นอนมาก แต่บางครั้งถ้าท่านถามคำถาม 2-3 คำถามข้างล่าง คุณก็อยู่เฉยๆดีกว่านะครับ