องค์ประกอบที่ดีของ resume

 

 • ใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
 • รูปถ่าย
 • ใส่ข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อย เช่น สถานภาพ, อายุ, สถานที่เกิด
 • บอกวัตถุประสงค์ในทางอาชีพ (Career Objective)
 • ใส่ประวัติการศึกษา พร้อมทั้งรางวัลต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา, ทุนวิจัย ที่ได้รับด้วยฝีมือคุณ
 • เคยทำวิจัยที่ไหน ฝึกงานไหน
 • ประสบการณ์ทำงานของคุณ พร้อมตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ทำ ลักษณะงานหรือความรับผิดชอบ
 • ใส่ Professional Licenses เช่น Cisco, Microsoft
 • ใส่เรื่องความสามารถด้านภาษา, computer
 • ใส่เรื่องการเป็นสมาชิกในองค์กรอื่นที่ใกล้เคียงกับสายอาชีพ เช่น เป็นที่ปรึกษา สส. หรือเลขานุการสมาคมนักข่าวกีฬา
 • ใส่ความสนใจหรือกีฬาที่ทำในยามว่าง เช่น เล่นกอล์ฟ, วาดรูปสีน้ำ
 • Reference เช่น boss เก่า หรือ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย