Tip ในวันสัมภาษณ์

1. กินข้าวไปก่อน แต่อย่าทานเยอะไป
2. อย่าไปคิดมากจนทำให้ตัวเองสติแตก Relax
3. ไปถึงที่สัมภาษณ์ก่อนเวลา 15-20 นาที พอไปถึงก็ไปรายงานตัวกับ HR Officer ก่อนเลย
4. หลังจากรายงานตัวนั้น ให้ไปเช็ค Appearance ในห้องน้ำให้เรียบร้อย
5. ทักทุกคนอย่างน่ารัก เช่น รปภ., เลขา, Operator ฯลฯ
6. เตรียมเอกสาร เช่น CV, เอกสารประกอบการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
7. เอกสารทุกใบที่เป็นสำเนา ต้องลงชื่อสำเนาทุกครั้ง ส่วนในเรื่องข้อความที่ควรเขียน หากเป็นบริษัทใหญ่ๆ มั่นคง และน่าเชื่อถือ ก็ไม่ควรระบุว่า “ใช้ในการสมัครงานเท่านั้น หรือ ใช้ในการสมัครงานกับบริษัท.......เท่านั้น” จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี เขียนแค่รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับก็พอแล้ว