Interview tips ในห้องสัมภาษณ์

1.    เป็นตัวของตัวเองให้มากและยิ้มเข้าไว้
2.    มั่นใจในตัวเอง &คำตอบ แสดงโดยการยิ้ม, ใช้ eye contact
3.    อย่าเพิ่งรีบนั่ง รอให้กรรมการเชิญก่อน
4.    อย่านำอาหาร &เครื่องดื่มเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ด้วย
5.    อย่าแสดงท่าทางประกอบการสนทนามากเกินไป
6.    ฟังให้ดีก่อนค่อยตอบ แต่ถ้าฟังคำถามไม่แน่ใจก็ควรจะให้กรรมการสัมภาษณ์ช่วยถามใหม่อีกครั้ง แต่อย่าบ่อยนัก
7.    ถ้าเกิดไม่ทราบคำตอบ ก็อย่าพยายามมั่ว แต่ถ้าจะมั่วกรุณาออกตัวก่อนว่าเป็นการเดาอย่างมีเหตุผล
8.    ห้ามตอบคำถามก่อนที่คำถามจะสิ้นสุด
9.    พูดหรือตอบคำถามให้ชัดเจน อย่าติด เออ! หรือให้ Slang
10.    เวลากรรมการมากกว่า 1 คน ควรจะตอบคำถามโดยพยายามกวาดสายตาเหมือนตอบกรรมการท่านอื่นอยู่ด้วย
11.    อย่าแสดงว่าตัวเองเก่งกว่ากรรมการสัมภาษณ์ ถ้าคุณคิดอยากจะได้งานนั้น
12.    หลีกคำตอบแค่ใช่ หรือไม่ใช่ การตอบคำถามที่ดีควรตอบพร้อมทั้งเหตุผลประกอบเสมอ ซึ่งจะทำให้กรรมการสัมภาษณ์ประทับใจในตัวคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม
13.    พยายามตอบเน้นในข้อดี หรือจุดแข็ง หลีกเลี่ยงในการเล่ารายละเอียดมากเกินไป และพยายามอย่าโม้มากเกี่ยวกับตัวเองหรือโกหก
14.    ควรถามคำถามกรรมการสัมภาษณ์ในเวลาที่กรรมการเปิดโอกาสให้เท่านั้น
15.    ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเล่าจุดอ่อนหรือข้อเสียของตัวเอง แต่ถ้าโดนถามก็ต้องรู้จักการ “Turn the crisis to be the opportunities”