การเตรียม 1วัน ก่อนสัมภาษณ์

1. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ เช่น - Service & Product ของบริษัท - ผู้บริหารของบริษัท - ยอดขายและทิศทางของการขยายตัวของบริษัท - ข่าวสารของบริษัทในช่วงนั้น - ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทนั้น
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะสมัคร เพราะว่าคำถามในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มักจะมาจากลักษณะงานหรือตำแหน่งงานที่สมัคร
3. หาข้อมูลการเดินทางไปที่บริษัทนั้น พร้อมทั้งประมาณเวลาที่จะใช้ในการเดินทาง
4. พยายามคิดอีกด้านหนึ่งว่า ถ้าเป็นเราเป็นกรรมการสัมภาษณ์ เราจะถามอะไรบ้าง ดังนั้น เราจึงควรเตรียมคำตอบ
5. เตรียม Look เราให้ดี เอาเสื้อผ้าที่ซื้อเตรียมไว้มาเตรียม 6. เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการสมัครงาน เช่น สำเนา CV, สำเนา ID, สำเนาTranscript
7. ทบทวน Skills ที่เรียนมา พร้อมทั้งเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าว Update ความรู้รอบตัวบ้าง
8. ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะทำให้หน้าตาสดใด พร้อมทั้งสมองทำงานเต็มที่

...

Tip ในวันสัมภาษณ์

1. กินข้าวไปก่อน แต่อย่าทานเยอะไป
2. อย่าไปคิดมากจนทำให้ตัวเองสติแตก Relax
3. ไปถึงที่สัมภาษณ์ก่อนเวลา 15-20 นาที พอไปถึงก็ไปรายงานตัวกับ HR Officer ก่อนเลย
4. หลังจากรายงานตัวนั้น ให้ไปเช็ค Appearance ในห้องน้ำให้เรียบร้อย
5. ทักทุกคนอย่างน่ารัก เช่น รปภ., เลขา, Operator ฯลฯ
6. เตรียมเอกสาร เช่น CV, เอกสารประกอบการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
7. เอกสารทุกใบที่เป็นสำเนา ต้องลงชื่อสำเนาทุกครั้ง ส่วนในเรื่องข้อความที่ควรเขียน หากเป็นบริษัทใหญ่ๆ มั่นคง และน่าเชื่อถือ ก็ไม่ควรระบุว่า “ใช้ในการสมัครงานเท่านั้น หรือ ใช้ในการสมัครงานกับบริษัท.......เท่านั้น” จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี เขียนแค่รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับก็พอแล้ว

...

CRITERIAS ในการเลือกบริษัทที่จะสมัครงาน

-    LOCATION (ที่ตั้ง) คุณคงต้องดูสถานที่ของบริษัทนั้นใกล้ไกลบ้านแค่ไหน ไปมาสะดวกหรือเปล่า รถติดหรือเปล่า
-    WELFARE (สวัสดิการของบริษัท) คุณคงจะต้องถามให้ละเอียดนะ เช่น  มี Provident Fund Plan, มีลาพักร้อนกี่วัน, เวลาเข้า-ออก จากงานกี่โมง, ต้องทำงานเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่ มีการให้สวัสดิการรวมไปถึงครอบครัวหรือไม่
-    SALARY (เงินเดือน) มากน้อย พอกินแค่ไหน
-    REPUTATION (ชื่อเสียงของบริษัทนั้น) คุณจะทำงานด้วยความภูมิใจขนาดไหน มีประวัติการเติบโตหรือการขยายงานอย่างโดดเด่นมาโดยตลอด
-    LISTED IN SET INDEX (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ถ้าบริษัทใดๆก็ตามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็พอจะบอกได้พอสมควรว่าเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างดี มีระบบงานที่ดี
-    TRAINING PLAN FOR STAFF (มีแผนการฝึกอบรมพนักงาน) รวมถึงนโยบายในการสนับสนุนบุคลากรในการฝึกอบรมให้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบอยู่เสมอขนาดไหน
-    COMPANY CURTURE (วัฒนธรรมของบริษัท) คุณต้องดูว่าวัฒนาธรรมของบริษัทว่าดีหรือไม่ น่าอยู่ไหม เช่น ถ้าบริษัทเน้นการทำงานเป็นทีมก็น่าจะเป็นองค์กรที่ดี
-    FACILITIES (สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ) เช่น มีลิฟต์หรือเปล่า ห้องน้ำสะอาด และมีเพียงพอหรือไม่
...

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในใบสมัคร


Application Form = ใบสมัคร                Application letter = จดหมายสมัครงาน
Application = ผู้สมัครงาน
To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = ความลับ                    Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for/position sought/position desired = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ
Expect Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data Curriculum vitae, Bio-data Data sheet, Resume = ประวัติส่วนตัว
Name – Surname = ชื่อ-สกุล                Maiden Name = นามสกุลเดิม
Sex = เพศ                        Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร                Postal code = รหัสไปรษณีย์
Date of birth = วัน เดือน ปีเกิด                Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ &nb...

Resume Checklist

1.    มีจำนวนหน้าไม่เกิน 2 หน้า
2.    ตรวจสอบตัวสะกด คำผิดให้ถูกต้อง
3.    ให้ Front มาตรฐาน เช่น Time New Roman หรือ Microsoft San Serif ขนาด 10-12 point
4.    ห้ามมีการใช้Front และขนาดมากกว่า 2
5.    Margin ไม่ต่ำกว่า 0.75 นิ้ว และไม่เกิน 1.5 นิ้ว
6.    ใช้กระดาษคุณภาพที่ดี 80 แกรมขึ้นไป ขนาด 8*10 นิ้ว
7.    เขียนที่อยู่ที่ติดต่อกลับได้ รวมถึงมหาวิทยาลัย, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่ทำงานให้ชัดเจน
8.    เขียนวัตถุประสงค์ของตัวเองให้ชัดเจน
9.    สรุปความสามารถ 3-4 ชนิดที่ดีที่สุดเรียงมาในลักษณะ Bullet points
10.    ใส่ชื่อปริญญาก่อน แล้วค่อยตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย
11.    ใส่ GPA ลงไปด้วยถ้าเกิน 3.00
12.    ใส่วันที่จบไปในกรณีถ้าเรียนแล้วยังไม่จบ
13.    ในส่วนของประสบการณ์ ใส่เฉพาะในสิ่งที่ประสบความสำเร็จและสำคัญๆ
14.    ห้ามใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อเล่น, ชื่อบุคคลในครอบครัว
15.    ให้ใส่ชื่อบริษัท แล้วค่อยเติมชื่อตำแหน่งและช่วงเวลาทำงานต่อลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง
16.    ในส่วนของการศึกษา และประสบการณ์ ...