หมวดหมู่: You. Inc.

คุณเคยที่จะปฏิเสธในการปรับเงินเดือนคุณบ้างมั๊ยคุณคิดว่างานที่คุณทำอาจมีการลดเงินเดือนบ้างมั๊ยคุณคิดว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่?Expires 1 month after the date of purchase.
380฿

Status
Played : 7
ช่วยเล่าลักษณะนิสัยของเพื่อนสนิทที่สุดของคุณ และเค้าคนนั้นทำอาชีพอะไร และคุณเหมือนเค้าหรือไม่เหมือนเค้าตรงไหนบ้าง ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับ

Describe your best friend and what he or she does for a living. In what ways are you similar or different from your best friend?

Status
Played : 1
อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโกรธได้ครับ?

What types of things make you angry?

Status
Played : 3
คุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความสุขได้มั๊ยครับ?

Are you a happy person?

Status
Played : 2
หนังเรื่องสุดท้ายที่คุณไปดู คือ เรื่องอะไรครับ?

What is the last movie you saw?

Status
Played : 4
คุณเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้?

How are you today?

Status
Played : 2
คุณเชื่อใจคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานบ้างมั๊ย?

Do you trust your co-workers’ advice?

Status
Played : 2
คุณเคยให้คำปรึกษาลูกน้องในเรื่องส่วนตัวของเค้าบ้างมั๊ย?

Do your subordinates come to you with personal problems?

Status
Played : 0
คุณทำงานภายใต้ความกดดันได้ขนาดไหน?

How well do you work under pressure?

Status
Played : 2
อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตในระยะสั้นของคุณ?

What are your personal short-term goals?

Status
Played : 2
อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตในระยะยาวของคุณ?

What are your personal long-term goals?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะตาย?

What would you do if you knew you were going to die tomorrow?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณเป็นคนโง่มั๊ยครับ?

Do you consider yourself silly?

Status
Played : 1
คุณคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดมั๊ยครับ?

Do you consider yourself intelligent?

Status
Played : 0
หนังสือเล่มไหนเป็นเล่มสุดท้ายที่คุณอ่าน?

What’s the last book you’ve read?

Status
Played : 0
คุณชอบการแข่งขันมั๊ย?

Are you competitive?

Status
Played : 1
คุณชอบทำงานนอก Office?

Do you like working outside?

Status
Played : 0
คุณชอบทำงานใน Office?

Do you like working inside?

Status
Played : 0
คุณชอบทำงานกับคนมั๊ย?

Do you like working with people?

Status
Played : 0
คุณชอบทำงานกับตัวเลขหรือเปล่า?

Do you like working with numbers?

Status
Played : 0
คุณเคยทำงานกับคนที่ไม่ชอบหรือเปล่า?

Have you ever worked with someone you didn’t like?

Status
Played : 0
ใครเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตคุณ?

Which person has had the most influence on your life?

Status
Played : 0
อะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นคุณบ้าง?

What are your motivations?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรือเปล่าครับ?

Do you classify yourself as a risk-taker?

Status
Played : 0
คุณเคยขาดสติบ้างมั๊ยครับ?

Have you ever lost your temper?

Status
Played : 0
คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ ถ้าคะแนนเต็มคือ 10 คะแนน

How would you rate yourself on a scale of one to ten?

Status
Played : 0
ถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองใน 2 หัวข้อไม่ทราบว่า 2 หัวข้อนั้นคืออะไร?

If you could improve two things about yourself, what would they be?

Status
Played : 0
อะไรที่คุณคิดว่าเป็นบุคลิกภาพ หรือ Character ที่แย่ที่สุดของคุณ?

What is your worst personality trait?

Status
Played : 0
อะไรที่คุณคิดว่าเป็นบุคลิกภาพ หรือ Character ที่ดีที่สุดของคุณ?

What is your best personality trait?

Status
Played : 0
คุณช่วยเล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ของคุณกับนายคนก่อนของคุณหน่อยครับ?

How would you describe your relationship with your last few supervisors?

Status
Played : 0
คุณช่วยยกตัวอย่างเรื่องที่คุณทำสำเร็จในการติดต่องานภายนอก?

What is an example of a working relationship outside of your company that you’ve handled successfully?

Status
Played : 0
คุณมักจะทำอะไรครับในเวลาที่คุณว่าง?

What do you like to do with your spare time?

Status
Played : 0
คุณอดทนขนาดไหนกับความเห็นที่ไม่ตรงกับคุณ?

How tolerant are you of others’ opinions?

Status
Played : 0
คุณคิดว่า เพื่อนร่วมงานคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไร?

How would your co-workers describe you?

Status
Played : 0
ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะบุคลิกหรือนิสัย คุณจะเปลี่ยนอะไร และทำไมจึงต้องเปลี่ยนนิสัย หรือ บุคลิกภาพนั้น

If you could change one thing about your personality, what would it be? Why?

Status
Played : 0
คนในลักษณะใดที่คุณคิดว่าเป็นคนที่คบหายากที่สุด?

What kind of people do you find it most difficult to get along with?

Status
Played : 0
คุณมีการวางแผนในอนาคตมั๊ยว่าคุณอยากเป็นอะไร หรือ อยากทำอะไร?

What do you want to do with your life?

Status
Played : 0
คุณมีเทคนิคอย่างไรบ้างในการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา?

How do you get along with superiors?

Status
Played : 0
อะไรเป็นสิ่งที่คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ?

How have you shown initiative?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคนแบบใดที่คุณชอบทำงานด้วย?

What kinds of people do you like working with?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคนแบบใดที่มีปัญหากับคุณในเวลาทำงานด้วยกัน?

What kinds of people do you have problems working with?

Status
Played : 0
คุณสามารถที่จะเข้าใจและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง?

How do you cope with change?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่สนใจกีฬาหรือเปล่า?

Are you interested in sports?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำ หรือ ผู้ตามที่ดี?

Aye you a natural leader or a natural follower?

Status
Played : 0
คุณสามารถที่จะเผชิญกับความเครียดได้อย่างไรบ้างครับ?

How do you deal with tension?

Status
Played : 0
คุณสามารถที่จะเผชิญกับการปฏิเสธได้อย่างไรบ้างครับ?

How do you deal with rejection?

Status
Played : 2
ช่วยกรุณาเล่าเรื่องของคุณให้เราฟังหน่อยซิครับ ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้

Now, tell me a little about yourself. Is there anything else I should know about you?

Status
Played : 1
คุณช่วยอธิบายบุคคลิกของตัวคุณให้ฟังหน่อยได้มั๊ย?

How would you describe your character?