หมวดหมู่: Skills

คุณเคยที่จะปฏิเสธในการปรับเงินเดือนคุณบ้างมั๊ยคุณคิดว่างานที่คุณทำอาจมีการลดเงินเดือนบ้างมั๊ยคุณคิดว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่?Expires 1 month after the date of purchase.
450฿

Status
Played : 1
คุณรับมือกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้อย่างไร?

How do you deal with failure?

Status
Played : 0
อะไรเป็นความท้าทายในชีวิตการทำงานของคุณมากที่สุด?

What is your biggest professional challenge?

Status
Played : 0
อะไรที่เป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจของคุณ?

What difficult decisions have you made?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณทำงานด้านบริหารบุคคลได้ดีขนาดไหน

How good are you at personnel managemnt?

Status
Played : 0
คุณทำงานคนเดียวได้มั๊ย?

Can you work alone?

Status
Played : 0
คุณเผชิญกับความกดดันได้อย่างไรบ้าง?

How do you deal with pressure situations?

Status
Played : 1
คุณคิดว่ารายละเอียดสำคัญแค่ไหน?

How important are details?

Status
Played : 4
คุณมีแผนอะไรบ้างถ้าคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า?

How would you go about creating a plan for your department if you were the boss?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณควรมีลูกน้องกี่คนที่คุณคิดว่าคุณดูแลได้ดี?

How many people are you comfortable supervising?

Status
Played : 0
คุณมีขั้นตอนในการกำจัดพนักงานที่ทำงานไม่ดี?

What steps would you take to terminate an employee who is not performing adequately?

Status
Played : 0
คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณรู้ว่าคุณทำถูกแต่คนอื่นกลับไม่เห็นด้วย?

What do you do when you know that you are right and others don’t agree with you?

Status
Played : 0
ถ้าคุณต้องขายของกับลูกค้าที่ตำหนิการบริการของบริษัทคุณจะทำอย่างไร?

If you were selling a product and you had a customer who was complaining about bad service, what would you do?

Status
Played : 0
ในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการของฝ่ายนี้ คุณมีวิธีในการสร้างความสัมพันธ์กันในระหว่างพนักง

As a department manager, how would you establish staff rapport?

Status
Played : 1
คุณเคยพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือเปล่า?

Have you given any speeches?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีจัดการอย่างไรเมื่อหัวหน้างานของคุณท้าทายความคิดของคุณ?

How would you handle a supervisor challenging one of your decisions?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีในการกระตุ้นคนอื่นให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไร?

Explain how you motivate others to work more efficiently?

Status
Played : 0
คุณมีเทคนิคอะไรในการโน้มน้าวจิตใจคนอื่น?

What techniques do you use to motivate people?

Status
Played : 0
คุณดูแลลูกน้องคุณใกล้ชิดขนาดไหน?

How closely do you supervise?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีอะไรที่ทำให้เพื่อนร่วมงานยอมรับนับถือ?

How do you earn respect from co-workers?

Status
Played : 0
คุณรู้สึกดีมั๊ยกับการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น?

Do you feel comfortable asking for help?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าความถนัดด้านใดที่ตำแหน่งนี้ต้องการ?

What skills do you think the position requires?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีอย่างไรในการที่จะได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน?

How do you get information from a co-worker?

Status
Played : 1
ภาษาอะไรที่คุณมีความชำนาญมาก?

Which languages are you fluent in?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีการจัดการกับงานจำนวนมาก ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาได้อย่างไร?

How do you organize your workload – could you describe it?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีจัดการให้ลูกน้อง 2 คนที่ไม่ชอบกันให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

How would you get subordinates who didn’t like each other to work together?

Status
Played : 0
คุณมีความสามารถในการถ่ายทอดความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง?

How do you delegate responsibility?

Status
Played : 0
คุณจะทำอย่างไร ถ้าทีมงานคุณไม่ได้ทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้?

What would you do if some team members weren’t doing their share of the work?

Status
Played : 0
ในฐานะที่คุณเป็นผู้นำอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณ?

What challenges have you faced in a leadership position?

Status
Played : 0
คุณคุ้นเคยกับการใช้ภาษากายมั๊ย?

Are you familiar with “body language”?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีจัดการอย่างไรกับลูกน้องที่ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท?

How would you deal with a subordinate who violated a company policy?

Status
Played : 0
คุณใช้วิธีอะไรบ้างในการช่วยการตัดสินใจ?

How do you go about making a decision?

Status
Played : 0
คุณสามารถจัดการกับลูกค้าที่ขี้โมโหได้อย่างไร?

How would you handle an angry customer?

Status
Played : 0
คุณแก้ปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยวิธีใด?

How do you fix unexpected problems?

Status
Played : 0
คุณถนัดในด้านการพูดขนาดไหน?

How are your verbal skills?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์หรือเปล่า?

Do you consider yourself analytical?

Status
Played : 0
คุณมีการเตรียมการในการสัมภาษณ์งานนี้อย่างไรบ้าง?

How did you plan to interview?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าความผิดหวังที่ผ่านมามีส่วนช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นบ้างมั๊ย?

Have your disappointments helped you improve yourself?

Status
Played : 0
คุณช่วยอธิบายปรัชญาในการบริหารงานของคุณ?

Describe your management philosophy?

Status
Played : 0
บทบาทอะไรที่มักจะเป็นบทบาทของคุณเวลาที่คุณทำงานเป็นทีม?

What are your team-player attributes?

Status
Played : 0
นายคุณทิ้งงานที่มอบหมายให้คุณ โดยคุณไม่เข้าใจในงานชิ้นนี้ นายคุณไป 1 อาทิตย์ คุณไม่สามารถติดต่อได้ คุณจะทำอย่างไร?

Your supervisor left an assignment in your “in” box, then left town for a week. Now, you can’t reach him and don’t understand the assignment. What would you do?

Status
Played : 0
ผลการประเมินผลงานของคุณครั้งล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง?

What were the results of your last performance appraisal?

Status
Played : 0
ผลงานอะไรที่ทำให้นายคุณพูดถึงมากที่สุด?

What about your performance do your bosses tend to criticize most?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่มีลักษณะการคิดแบบมีแบบแผน?

Can you think strategically?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มใช่มั๊ย?

Are you an innovator?

Status
Played : 0
คุณทำอย่างไรบ้างกับเวลาที่เกิดต้องตัดสินใจในปัญหาที่มีความสำคัญมากๆ?

What do you do when faced with an important decision?

Status
Played : 0
คุณมีปัญหาในการเดินทางมาหาเราหรือเปล่า?

Did you have any trouble finding us?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่จัดการบริหารเวลาส่วนตัวคุณได้ดีใช่มั๊ย?

Do you manage your time well?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณสามารถรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้ดีขนาดไหน?

How do you handle criticism?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณมีวิธีการขายปากกานี้อย่างไรบ้าง?

How do you sell me this pen?

Status
Played : 0
อะไรเป็นจุดอ่อน หรือ จุดด้อยในตัวคุณ?

What are your greatest weaknesses?

Status
Played : 0
อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คุณเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ?

What factors do you think have contributed to your effectiveness as a supervisor?

Status
Played : 0
อะไรที่คุณคิดว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในตัวคุณ?

How would you characterize your leadership and use of authority?

Status
Played : 0
คุณทำตัวอย่างไรในการเป็นผู้นำและใช้อำนาจ?

How do you feel your subordinates would describe you as a communicator?

Status
Played : 0
คุณมีการเตรียมการที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

How do you handle change?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีในการทำงานร่วมกับคนที่ระดับที่แตกต่างกับคุณได้อย่างไร?

How do you deal with people at different levels?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น?

Do you prefer to work alone or with others?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่ชอบลงรายละเอียดในการทำงานมั๊ย?

Do you have attention to detail?

Status
Played : 0
คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขนาดไหน?

How well do you cooperate?

Status
Played : 0
คุณมีการวางแผนในการแก้ไขจุดอ่อนในตัวคุณอย่างไรบ้าง?

How do you plan to correct your weaknesses?

Status
Played : 0
คุณทำอย่างไรบ้างเมื่อเวลาที่มีคนถามถึงความซื่อสัตย์ของคุณ?

How do you react when your honesty is questioned?

Status
Played : 0
อะไรเป็นจุดเด่น หรือ จุดแข็งของคุณ?

What are your greatest strengths?