หมวดหมู่: Experience

คุณเคยที่จะปฏิเสธในการปรับเงินเดือนคุณบ้างมั๊ยคุณคิดว่างานที่คุณทำอาจมีการลดเงินเดือนบ้างมั๊ยคุณคิดว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่?



Expires 1 month after the date of purchase.
290฿

Status
Played : 0
คุณถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านใดมากที่สุด?

What has been the biggest criticism of you?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีป้องกันความล้มเหลวในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งได้อย่างไร?

How do you plan to prevent from having your biggest failures again?

Status
Played : 0
คุณมีวิธีการตัดสินใจในการเลือกที่ทำงานใหม่อย่างไร?

How are you conducting your job search?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณอยู่บริษัทนี้นานเกินไปหรือเปล่า?

Do you think you’ve been with one company for too long?

Status
Played : 0
ทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนงาน?

Why did you leave your last job?

Status
Played : 0
อะไรเป็นความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตการทำงานคุณ?

What have been your biggest accomplishments?

Status
Played : 0
ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาสามารถช่วยให้คุณเหมาะกับตำแหน่งนี้บ้างมั๊ย?

Has your work experience prepared you for this position?

Status
Played : 1
ถ้าคุณมีโอกาสเริ่มงานใหม่ คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

If you could start your career over, what would you do differently?

Status
Played : 0
หน้าที่รับผิดชอบของงานปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

What are the responsibilities of your position?

Status
Played : 0
ทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนตำแหน่ง?

Why do you want to change positions?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณจะเติบโตในบริษัทนี้อย่างไร?

How did you move up within the company?

Status
Played : 0
คุณคิดถึงความเจริญก้าวหน้าอะไรในหน้าที่การงานที่จะก้าวไปของคุณอย่างไรบ้าง?

How do you feel about your career progress?

Status
Played : 0
เราสามารถตรวจสอบ References คุณได้มั๊ย?

May we check your references?

Status
Played : 0
ประสบการณ์จากการทำงานเข้ามามีส่วนช่วยในชีวิตประจำวันคุณมากน้อยแค่ไหน อย่างไร?

What work experience has helped you the most?

Status
Played : 0
ช่วงคุณเรียนหนังสือ ตอนปิดเทอมคุณทำอะไรบ้าง?

During school, what did you do with your summers?

Status
Played : 0
สาขาวิชาที่คุณเรียนมาสามารถมาช่วยในงานตำแหน่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?

Besides your education, what other areas of preparation do you have for this position?

Status
Played : 0
คุณคิดว่า การที่จะเป็นพนักงานดีเด่นได้ต้องมีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

What experience do you think makes the best employee?

Status
Played : 0
คุณเคยมีประสบการณ์ในการทำงานที่มี Deadlineบ้างมั๊ย?

Have you any experience working to meet deadlines?

Status
Played : 0
คุณทำงานใกล้ชิดกับนายคุณขนาดไหน?

How closely have your past supervisors managed you?

Status
Played : 0
ความสามารถพิเศษอะไรที่คุณชอบมากที่สุด?

What do you like most about your specialty?

Status
Played : 0
ทำไมคุณถึงเลือกเรียนสาขานี้?

How did you choose this field to study?

Status
Played : 0
ใครเป็นนายที่แย่ที่สุดในชีวิต? ทำไม?

Who was the worst boss you’ve ever had? Why?

Status
Played : 0
Experience

Status
Played : 0
ใครเป็นนายที่ดีที่สุดในชีวิต? ทำไม?

Who was the best boss you’ve ever had? Why?

Status
Played : 0
อะไรเป็นแรงจูงใจ หรือ มีอิทธิพลต่อชีวิตการงานคุณ?

What’s been the greatest influence on your career plans?