หมวดหมู่: Salary

คำถามเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเดือนที่คุณต้องการ เงินเดือนที่เคยได้รับExpires 1 month after the date of purchase.
150฿

Status
Played : 5
คุณคิดว่าเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานหรือเปล่า?

Do you feel that money is the most important aspect of a job?

Status
Played : 4
ทำไมคุณถึงยอมที่จะถูกลดเงินเดือน?

Why are you willing to take a cut in pay?

Status
Played : 2
คุณคิดว่างานที่คุณทำอาจมีการลดเงินเดือนบ้างมั๊ย?

Are you aware that this job might entail a cut in pay?

Status
Played : 1
คุณคิดว่าคุณควรจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นมั๊ย?

Should your profession be higher paying?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่?

How much money do you see yourself making in ten years?

Status
Played : 1
คุณเต็มใจที่จะทำงานโดยได้เงินเดือนน้อยลงมั๊ย?

Would you be willing to work for less?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคุณตีค่าตัวคุณไว้ที่เท่าไหร่?

What salary are you worth?

Status
Played : 0
ตอนนี้คุณได้เงินเดือนเท่าไร?

How much compensation do you currently earn?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ ควรจะประมาณเท่าใด?

What salary were you thinking of for this position?