หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป

คุณเคยที่จะปฏิเสธในการปรับเงินเดือนคุณบ้างมั๊ยคุณคิดว่างานที่คุณทำอาจมีการลดเงินเดือนบ้างมั๊ยคุณคิดว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่?Expires 1 month after the date of purchase.
250฿

Status
Played : 0
คุณนับถือศาสนาอะไร?

What’s your religion?

Status
Played : 0
คุณเคยถูกจับกุมมั๊ย?

Have you ever been arrested?

Status
Played : 0
คุณไปวัดหรือโบสถ์บ้างหรือเปล่า?

Do you regularly attend a church, temple, or mosque?

Status
Played : 0
คุณมีสุขภาพดีหรือเปล่า?

Are you in good health?

Status
Played : 0
คุณมีแฟนหรือยัง?

Do you have a girlfriend/boyfriend?

Status
Played : 0
คุณถนัดภาษาอะไรมากที่สุด?

What is your first language?

Status
Played : 0
คุณกลัวในการที่จะพูดต่อสาธารณชนหรือเปล่า?

Do you have a fear of public speaking?

Status
Played : 0
คู่สมรสคุณทำงานอะไร?

What does your spouse do for a living?

Status
Played : 0
คุณมักจะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมงานด้วยใช่มั๊ย?

Does your social life include co-workers?

Status
Played : 0
คุณสมัครงานที่ไหนบ้าง?

Who else are you interviewing with your job search?

Status
Played : 1
คุณเป็นคนรักครอบครัวมั๊ย?

Are you family-oriented?

Status
Played : 0
คุณมีรายได้อย่างอื่นนอกเหนือจากงานประจำมั๊ย?

Do you have any income outside your salary?

Status
Played : 0
คุณต้องการเวลามากแค่ไหนสำหรับครอบครัว?

How much time do you need for your family?

Status
Played : 0
ที่นี่เป็นบริษัทของคนนับถือศาสนาคริสต์ คุณทำงานที่นี่ได้หรือเปล่า?

This is a Christian company. Do you think that you can be happy working here?

Status
Played : 0
คุณทำประกันชีวิตบ้างมั๊ย?

Do you have insurance?

Status
Played : 0
คุณคุมกำเนิดอยู่หรือเปล่า?

Do you use birth control?

Status
Played : 0
คุณคิดว่าคู่สมรสมีอิทธิพลต่อชีวิตการงานคุณอย่างไรบ้าง?

How does your spouse effect your career?

Status
Played : 0
คุณเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองบ้างมั๊ย?

Are you a member of a political party?

Status
Played : 0
คุณเป็นคนที่ไหน?

Where do you come from?

Status
Played : 0
คุณมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่า?

Do you own a home?

Status
Played : 0
คุณมีหนี้สินบ้างมั๊ย?

Are you in debt?

Status
Played : 0
คุณดื่มเหล้าบ้างมั๊ย?

Do you drink?

Status
Played : 0
คุณเข้ากับพ่อแม่คุณดีใช่มั๊ย?

Do you get along with your parents?

Status
Played : 0
คุณได้อุทิศเวลา หรือ เงินทองไปในการทำบุญเพื่อสังคมบ้างมั๊ย?

Do you devote any time or financial resources to charity work?

Status
Played : 0
เบอร์ประกันสังคมของคุณเบอร์อะไร?

What’s your social security number?

Status
Played : 0
คุณมีครอบครัวหรือยัง?

Do you have a family?

Status
Played : 0
คุณมีความรู้สึกในการแต่งงานของพวกรักร่วมเพศ?

How do you feel about gay marriages?

Status
Played : 1
คุณมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการมาทำงานที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ, ครอบครัว, สุขภาพ?

What conditions of personal business, health, or family would limit your flexibility in taking this position?

Status
Played : 0
คุณนับถือศาสนาอะไร?

What’s your religion?

Status
Played : 0
คุณมีลูกมั๊ย?

Do you have kids?