ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ

1.ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้ JobsTutorThailand.com ,และเมื่อคุณได้อ่านแล้ว、 รับรู้และเห็นด้วยกับทุกข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ JobsTutorThailand.com.
2.ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสมาชิกมีการปรับปรุงและแก้ไข JobsTutorThailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเพิ่มเติม,ถ้าข้อตกลงและเงื่อนไขมีเพิ่มเติมหรือแก้ไข, JobsTutorThailand.comจะประกาศเรื่องแก้ไขให้ทราบในหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ,จะไม่แจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัวถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา,โปรดอย่าดำเนินการใช้บริการ,หากคุณใช้บริการหลังการประกาศ, จะถือว่าคุณได้ยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ
3.ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งคุณต้องกรอกข้อมูลจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการใช้บริการ JobsTutorThailand.com # หากมีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถาม ติชม แนะนำบริการสามารถติดต่อเราได้ทันทีที่หน้า contact

ขอบพระคุณที่ใช้้บริการ
JobsTutorThailand.com